Παραπομπή APA

Γιωργιού-Χατζηβασιλείου Ι. (2009). Αειφορία, εμπορευματοποίηση, ιδιωτικοποίηση και αστικές λειτουργίες: η περίπτωση της βιομηχανίας πόσιμου ύδατος στην Ελλάδα.

Παραπομπή Chicago Style

Γιωργιού-Χατζηβασιλείου Ι. Αειφορία, εμπορευματοποίηση, ιδιωτικοποίηση και αστικές λειτουργίες: η περίπτωση της βιομηχανίας πόσιμου ύδατος στην Ελλάδα. 2009.

Παραπομπή MLA

Γιωργιού-Χατζηβασιλείου Ι. Αειφορία, εμπορευματοποίηση, ιδιωτικοποίηση και αστικές λειτουργίες: η περίπτωση της βιομηχανίας πόσιμου ύδατος στην Ελλάδα. 2009.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.