Πιθανολογική προσέγγιση της συμπεριφοράς των πρανών - ανάλυση της επικινδυνότητας των κατολισθήσεων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπιρικάκης Εμμανουήλ
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2008
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.164 ΜΠΙ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη