Η ανάπτυξη ως σύνθημα και ως πράξη (2010 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Η ανάπτυξη ως σύνθημα και ως πράξη, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2010
Λέξη-Κλειδί:Ανάπτυξη
Οικονομική Ανάπτυξη
Κοινωνική Ανάπτυξη
Αναπτυξιακή Πολιτική
Αειφόρος Ανάπτυξη
Γενική θεματική ενότητα:ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας