Διασυνοριακή ρύπανση (2010 : Μυτιλήνη)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Διασυνοριακή ρύπανση Πρακτικά, ΤΕΕ - Τμ. Βορειοανατολικού Αιγαίου
Κατηγορία Υλικού: Διημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Μυτιλήνη , 2010
Λέξη-Κλειδί:Παράκτιες Περιοχές
Διασυνοριακά Υδατα
Θαλάσσια Ρύπανση
Προστασία Ακτών
Περιβαλλοντική Διαχείριση
Προστασία Περιβάλλοντος
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του διημέρου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2534
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη