Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (2010 : Ηράκλειο)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, ΤΕΕ, ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Κρήτης
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ηράκλειο , 2010
Λέξη-Κλειδί:Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Περιβαλλοντική Διαχείριση
Προστασία Περιβάλλοντος
Περιβαλλοντική Πολιτική
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Περιγραφή τεκμηρίου:Προσυνεδριακές εκδηλώσεις Heleco 2010
Για απομαγνητοφωνημένα πρακτικά βλ. Μ 2497
Φυσική περιγραφή:3 εισήγ. [50] σ. : πίν.
DEWEY Γενικού θέματος:363.7 - (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)