Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (2010 : Ηράκλειο)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, ΤΕΕ, ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Κρήτης
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ηράκλειο , 2010
Λέξη-Κλειδί:Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Περιβαλλοντική Διαχείριση
Προστασία Περιβάλλοντος
Περιβαλλοντική Πολιτική
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Παρόμοια τεκμήρια