ΣΜΠΕ ΕΠ Κ & ΝΑ 2007-2013

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παρασκευόπουλος Αλέξιος Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (2010 : Ηράκλειο) / / ΤΕΕ, ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Κρήτης
Λέξη-Κλειδί:Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Κοινοτικές Οδηγίες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική Διαχείριση
Προστασία Περιβάλλοντος
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2515