Η διαδικασία παρακολούθησης της ΣΜΠΕ του επιχειρησιακού προγράμματος Κρήτης και νήσων Αιγαίου 2007-2013

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κασωτάκη Μαρία
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (2010 : Ηράκλειο) / / ΤΕΕ, ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Κρήτης
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Κοινοτικές Οδηγίες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Επιχειρησιακά Προγράμματα
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Προστασία Περιβάλλοντος
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2515