Ρύπανση επιφανειακών και υπογείων υδάτων (2010 : Ιωάννινα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ρύπανση επιφανειακών και υπογείων υδάτων, ΤΕΕ, ΤΕΕ - Τμ. Ηπείρου
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ιωάννινα , 2010
Λέξη-Κλειδί:Επιφανειακά Νερά
Υπόγεια Νερά
Ρύπανση Υδάτων
Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Βιολογικός Καθαρισμός
Ποιότητα Νερού
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2516
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available