Οι επιδράσεις από τη λειτουργεία και ανάπτυξη του Μετρό στις χρήσεις γης στην περιοχή του Δήμου Καλαμαριάς - Εφαρμογή μέτρων και πολιτικών περιορισμού του Ι.Χ. αυτοκινήτου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μαββίδης Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: [Θεσσαλονίκη , 2009]
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ