Ποιότητα ατμόσφαιρας (2010 : Λάρισα) Ατμοσφαιρική και ηλεκτρομαγνητική ρύπανση

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ποιότητα ατμόσφαιρας Ατμοσφαιρική και ηλεκτρομαγνητική ρύπανση, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Λάρισα , 2010
Λέξη-Κλειδί:Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία
Αέριοι Ρύποι
Προστασία Περιβάλλοντος
Γενική θεματική ενότητα:ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2526
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 363.7392 Π
Αντίγραφο 1 Not Available
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη