Διαχείριση υδατικών πόρων στην διακρατική υδρολογική λεκάνη του Νέστου Η σημασία αποτίμησης δεικτών στην λεκάνη απορρροής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κολοκυθά Ε., Βαγιωνά Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διαχείριση διακρατικών υδρολογικών λεκανών Η περίπτωση του Νέστου
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Πηγή:Διαχείριση διακρατικών υδρολογικών λεκανών (2003 : Δράμα) : Η περίπτωση του Νέστου / / ΤΕΕ -Τμ. Ανατ. Μακεδονίας, ΑΠΘ -Τμ. ΠΜ -Τομ. Υδραυλ. & Τεχνικής Περιβάλλοντος
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Διασυνοριακοί Ποταμοί
Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Υδρολογικές Λεκάνες
Διασυνοριακά Υδατα
Υδρολογικές Μελέτες
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2536

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.48094956 Δ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1477