Φυσική περιγραφή:12σ. : πίν., σχ.
Εκδότης:ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας
DEWEY Γενικού θέματος:333.7 - (ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ)