Παραπομπή APA

Μπελόκας Γ. (2010). Εφαρμογή ενός νέου ελαστοπλαστικού προσομοιώματος στον κώδικα πεπερασμένων στοιχείων ABAQUS.

Παραπομπή Chicago Style

Μπελόκας Γ. Εφαρμογή ενός νέου ελαστοπλαστικού προσομοιώματος στον κώδικα πεπερασμένων στοιχείων ABAQUS. 2010.

Παραπομπή MLA

Μπελόκας Γ. Εφαρμογή ενός νέου ελαστοπλαστικού προσομοιώματος στον κώδικα πεπερασμένων στοιχείων ABAQUS. 2010.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.