Επίδραση της μορφής της επιφάνειας διαρροής στην ελαστοπλαστική προσομοίωση της απόκρισης συνεκτικών εδαφών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παπαδημητρίου Α. Γ., Βραννά Α. Δ., Δαφαλιάς Ι. Φ., Manzari M. T.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής Πρακτικά
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής (6o : 2010 : Βόλος) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΓΜ . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Εδαφομηχανική
Συνεκτικά Εδάφη
Προσομοίωση
Ελαστοπλαστική Ανάλυση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο