Υδρολογική και Υδρογεωχημική συμπεριφορά των πηγών της καρστικής Λεκάνης Παραδείσου - Στρατώνων και η σχέση τους με τον Ποταμό Νέστο

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Φωτίου Ελευθερία
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ.- Τμ.Μηχ.Περιβάλλοντος - Εργ.Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2010
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: CD-ROM 551.48 Φ