Παραπομπή APA

Κλουκίνας Παναγιώτης. (2010). Ακριβής λύση rankine για σεισμικές ωθήσεις σε τοίχους: Προβόλους μορφής L.

Παραπομπή Chicago Style

Κλουκίνας Παναγιώτης. Ακριβής λύση Rankine για σεισμικές ωθήσεις σε τοίχους: Προβόλους μορφής L. 2010.

Παραπομπή MLA

Κλουκίνας Παναγιώτης. Ακριβής λύση Rankine για σεισμικές ωθήσεις σε τοίχους: Προβόλους μορφής L. 2010.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.