Μελέτη λειτουργίας πιλοτικών μονάδων τεχνητών υγροβιότοπων κατακόρυφης ροής για ξύρανση λάσπης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Συκάς Δημήτριος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ.- Τμ.Μηχ.Περιβάλλοντος - Εργ.Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2010
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: CD-ROM 577.6 Σ