Έλεγχος και βελτιστοποίηση βιοαντιδραστήρα διαλείποντος έργου για την απομάκρυνση αζωτούχων ενώσεων από επιβαρημένα υγρά απόβλητα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τσελές Δρόσος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ.- Τμ.Μηχ.Περιβάλλοντος - Εργ.Διαχείρισης & Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2010
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Παρόμοια τεκμήρια