Παραπομπή APA

Σοφοτάσιου Πολυτίμη. (2010). Ανάλυση κύκλου ζωής στοιχείων κτιρίου και βαθμονόμηση βάσει του πίνακα περιβαλλοντικής αξιολόγησης. Ξάνθη.

Παραπομπή Chicago Style

Σοφοτάσιου Πολυτίμη. Ανάλυση κύκλου ζωής στοιχείων κτιρίου και βαθμονόμηση βάσει του πίνακα περιβαλλοντικής αξιολόγησης. Ξάνθη, 2010.

Παραπομπή MLA

Σοφοτάσιου Πολυτίμη. Ανάλυση κύκλου ζωής στοιχείων κτιρίου και βαθμονόμηση βάσει του πίνακα περιβαλλοντικής αξιολόγησης. Ξάνθη, 2010.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.