Πολιτιστικό κέντρο Σ. Νιάρχου:σεισμική ανάλυση υψηλού τοίχου ωπλισμένης γης επί προβληματικού εδάφους

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τασιοπούλου Π., Ζιωτοπούλου Α., Γκαζέτας Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής Πρακτικά
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής (6o : 2010 : Βόλος) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΓΜ . τ.3
Λέξη-Κλειδί:Οπλισμένη Γή
Αντιστηρίξεις
Βελτίωση Εδάφους
Χαλικοπάσσαλοι
Αντισεισμική Ενίσχυση
Πολιτιστικά Κέντρα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου