ΤΟΤΕΕ 20701-4/2010: Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αθανασίου Δημήτριος, Γαγλία Αθηνά Γ., Γιαννακίδης Γεώργιος, Δασκαλάκη Ελενα Γ., Δρούτσα Καλλιόπη, Κοντογιαννίδης Σίμων, Κόρας Γεώργιος, Μαλαχίας Γεώργιος, Μαντάς Δημήτριος, Μάρης Αναστάσιος, Μάρης Τηλέμαχος, Μπαλαράς Κων/νος Α., Σωφρόνης Ηλίας
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ, Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής - Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Άγνωστο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2010
Έκδοση:Α'
Λέξη-Κλειδί:Τεχνικές Οδηγίες
ΚΕΝΑΚ
Κτίρια
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Ενεργειακή Επιθεώρηση
Ενεργειακή Απόδοση
Εγκαταστάσεις Κτιρίων
Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις
Θέρμανση Κτιρίων
Κλιματισμός
Φωτισμός
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Παθητικά Ηλιακά Συστήματα
Λέβητες
Καυστήρες
Συστήματα Ζεστού Νερού
Συστήματα Ελέγχου
Συστήματα Εξαερισμού
Γενική θεματική ενότητα:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2552
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Αιτωλοακαρνανίας - Βιβλιοθήκη Αγρινίου

Ταξιθετικός Αριθμός: 696.0212 Τ
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: 692.3026 Τ
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 672
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 696.0212 Τ
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1543
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη