Παραπομπή APA

Κοζομπόλης Α.Β. (2010). Σύγκριση προσεγγιστικών μεθόδων υπολογισμού φέρουσας ικανότητας πασσάλων εκσκαφής και δοκιμαστικών φορτίσεων.

Παραπομπή Chicago Style

Κοζομπόλης Α.Β. Σύγκριση προσεγγιστικών μεθόδων υπολογισμού φέρουσας ικανότητας πασσάλων εκσκαφής και δοκιμαστικών φορτίσεων. 2010.

Παραπομπή MLA

Κοζομπόλης Α.Β. Σύγκριση προσεγγιστικών μεθόδων υπολογισμού φέρουσας ικανότητας πασσάλων εκσκαφής και δοκιμαστικών φορτίσεων. 2010.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.