Παραπομπή APA

Κωμοδρόμος Α.Μ. (2010). Προσδιορισμός απόκρισης πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση: δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών-3D μη γραμμική ανάλυση.

Παραπομπή Chicago Style

Κωμοδρόμος Α.Μ. Προσδιορισμός απόκρισης πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση: δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών-3D μη γραμμική ανάλυση. 2010.

Παραπομπή MLA

Κωμοδρόμος Α.Μ. Προσδιορισμός απόκρισης πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση: δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών-3D μη γραμμική ανάλυση. 2010.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.