Προσδιορισμός απόκρισης πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση:δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών-3D μη γραμμική ανάλυση

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κωμοδρόμος Α.Μ., Παπαδοπούλου Μ. Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής Πρακτικά
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής (6o : 2010 : Βόλος) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΓΜ . τ.3
Λέξη-Κλειδί:Θεμελιώσεις
Πάσσαλοι
Φορτίσεις
Οπτικές Ινες
Μη Γραμμική Ανάλυση
Γεωτεχνικές Μελέτες
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Παρόμοια τεκμήρια