Βράχος 2000 τόνων ταξιδεύει 20 χιλιόμετρα Μαρίνος Χαρμπούρης ένας μεγάλος έλληνας μηχανικό στη Ρωσία, 1770

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Οι Φίλοι του Κοργιαλένειου Ιστορικού & Λαογραφικού Μουσείου
Κατηγορία Υλικού: Οπτικός δίσκος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2009
Θέματα:
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620.0092 B
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 4 Στη βιβλιοθήκη