Παραπομπή APA

(2009). Βράχος 2000 τόνων ταξιδεύει 20 χιλιόμετρα: Μαρίνος Χαρμπούρης ένας μεγάλος έλληνας μηχανικό στη Ρωσία, 1770. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Βράχος 2000 τόνων ταξιδεύει 20 χιλιόμετρα: Μαρίνος Χαρμπούρης ένας μεγάλος έλληνας μηχανικό στη Ρωσία, 1770. Αθήνα, 2009.

Παραπομπή MLA

Βράχος 2000 τόνων ταξιδεύει 20 χιλιόμετρα: Μαρίνος Χαρμπούρης ένας μεγάλος έλληνας μηχανικό στη Ρωσία, 1770. Αθήνα, 2009.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.