Βράχος 2000 τόνων ταξιδεύει

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ, Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών Η' Τάξης (ΣΤΕΗΤ)
Κατηγορία Υλικού: Οπτικός δίσκος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: [Αθήνα] , [χ.χ.]
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ