Παραπομπή APA

Φικίρης Ι. Φ. (2010). Πρόταση προδιαγραφών ποιοτικού ελέγχου έγχυτων πασσάλων με μη - καταστροφικές μεθόδους.

Παραπομπή Chicago Style

Φικίρης Ι. Φ. Πρόταση προδιαγραφών ποιοτικού ελέγχου έγχυτων πασσάλων με μη - καταστροφικές μεθόδους. 2010.

Παραπομπή MLA

Φικίρης Ι. Φ. Πρόταση προδιαγραφών ποιοτικού ελέγχου έγχυτων πασσάλων με μη - καταστροφικές μεθόδους. 2010.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.