Παραπομπή APA

Κοζομπόλης Α.Β. (2010). Δυναμική συμπύκνωση χαλαρών κοκκωδών εδαφών: σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ συμβατικών και νεώτερων μεθόδων βελτίωσης.

Παραπομπή Chicago Style

Κοζομπόλης Α.Β. Δυναμική συμπύκνωση χαλαρών κοκκωδών εδαφών: σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ συμβατικών και νεώτερων μεθόδων βελτίωσης. 2010.

Παραπομπή MLA

Κοζομπόλης Α.Β. Δυναμική συμπύκνωση χαλαρών κοκκωδών εδαφών: σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ συμβατικών και νεώτερων μεθόδων βελτίωσης. 2010.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.