Δυναμικές ιδιότητες μιγμάτων χονδρόκοκκων εδαφών με συνθετικά υλικά στη μη γραμμική περιοχή συμπεριφοράς

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αναστασιάδης Α., Σενετάκης Κ., Πιτιλάκης Κ., Τσαούση Μ., Χατζηγιάννη Μ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής Πρακτικά
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής (6o : 2010 : Βόλος) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΓΜ . τ.3
Λέξη-Κλειδί:Θεμελιώσεις
Εργαστηριακές Δοκιμές
Συνθετικά Υλικά
Μίγματα
Επιχώσεις
Ανακύκλωση Ελαστικών
Διάτμηση
Εδάφη
Βελτίωση Εδάφους
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου