Σεμινάριο ευρωκωδίκων (2010 : Θεσσαλονίκη) Ευρωκώδικες 1, 2, και 8

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Σεμινάριο ευρωκωδίκων Ευρωκώδικες 1, 2 και 8, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2010
Λέξη-Κλειδί:Ευρωκώδικες
Σκυρόδεμα
Σχεδιασμός Κτιρίων
Αντισεισμικός Σχεδιασμός
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1489
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available