Παραπομπή APA

Πενέλης Γεώργιος. (2010). Ευρωκώδικας 2 : Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα: Μέρος 1-1 : Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια, κεφάλαιο 6. Θεσσαλονίκη.

Παραπομπή Chicago Style

Πενέλης Γεώργιος. Ευρωκώδικας 2 : Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα: Μέρος 1-1 : Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια, κεφάλαιο 6. Θεσσαλονίκη, 2010.

Παραπομπή MLA

Πενέλης Γεώργιος. Ευρωκώδικας 2 : Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα: Μέρος 1-1 : Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια, κεφάλαιο 6. Θεσσαλονίκη, 2010.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.