Μελέτη διευθέτησης Περιφερειακής Τάφρου Θεσσαλονίκης και ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Διαχείριση ομβρίων υδάτων και αντιπλημμυρική προστασία Θεσσαλονίκης, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2010
Πηγή:Διαχείριση ομβρίων υδάτων και αντιπλημμυρική προστασία Θεσσαλονίκης (2010 : Θεσσαλονίκη) / /ΤΕΕ-Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Αντιπλημμυρικά Εργα
Νομικό Πλαίσιο
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1494