Το νέο εποπτικό πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια τραπεζών: εφαρμογή στις ελληνικές τράπεζες

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μαγγιώρος Νικόλαος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικων Παραγωγής & Διοίκησης
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Χανιά , 2008
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: ΔΙΠ 332.17509495 Μ