Διερεύνηση υδραυλικής συμπεριφοράς και ευστάθειας πρανών φράγματος Γαδουρά Ρόδου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γαμβρούδης Χρήστος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Χανιά , 2006
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Ευστάθεια Πρανών
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: ΔΙΠ 627.8 Γ