Το επάγγελμα του μηχανικού στην Ευρώπη και διεθνώς - Αμοιβές

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Οικονομόπουλος Βασίλης Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Θεσμικό πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος και κώδικας αμοιβών
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:θεσμικό πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος και κώδικας αμοιβών (2010 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Μηχανικοί
Αμοιβές Μηχανικών
Κώδικας Αμοιβών Μηχανικών
Επαγγελματικά Θέματα
Κοινοτική Νομοθεσία
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2557