Παραπομπή APA

Οικονομίδης Ι. (2011). 20 σημαντικές καινοτομίες στο σύστημα ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων μελετών και δημόσιων έργων: σύμφωνα με το σχέδιο νόμου "Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων, Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις".

Παραπομπή Chicago Style

Οικονομίδης Ι. 20 σημαντικές καινοτομίες στο σύστημα ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων μελετών και δημόσιων έργων: σύμφωνα με το σχέδιο νόμου "Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων, Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις". 2011.

Παραπομπή MLA

Οικονομίδης Ι. 20 σημαντικές καινοτομίες στο σύστημα ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων μελετών και δημόσιων έργων: σύμφωνα με το σχέδιο νόμου "Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων, Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις". 2011.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.