Οι μεταπτυχιακές σπουδές των πολυτεχνείων - Εμπειρίες και προοπτικές (2006 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Οι μεταπτυχιακές σπουδές των πολυτεχνείων - Εμπειρίες και προοπτικές Πρακτικά, ΤΕΕ, ΕΜΠ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΤΕΕ , (2007)
Λέξη-Κλειδί:Μεταπτυχιακές Σπουδές
Ανώτατη Εκπαίδευση
Πολυτεχνικές Σχολές
Ερευνα
Στατιστικά Στοιχεία
Νομοθετικό Πλαίσιο
Ανάπτυξη
Μηχανικοί
Αγορά Εργασίας
Γενική θεματική ενότητα:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2560
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1476
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη