Παιδεία και η άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού προς το δημόσιο όφελος (2003 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Παιδεία και η άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού προς το δημόσιο όφελος, ΤΕΕ - Τμ. Επαγγελματικής Ανάπτυξης, ΕΜΠ, ΑΠΘ, Παν. Πατρών - Πολ. Σχ., Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΔΠΘ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Άλλοι συγγραφείς: Μοροπούλου Αντωνία (Επιμελητής Έκδοσης)
Κατηγορία Υλικού: Συμπόσιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2003
Λέξη-Κλειδί:Μηχανικοί
Εκπαίδευση Μηχανικών
Ανώτατη Εκπαίδευση
Ευρωπαϊκές Οδηγίες
Επαγγελματική Εκπαίδευση
Θεσμικό Πλαίσιο
Τεχνική Εκπαίδευση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2563
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Αιτωλοακαρνανίας - Βιβλιοθήκη Αγρινίου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 219
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 4 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 5 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 748
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 701
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1325
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 4 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 5 Στη βιβλιοθήκη