Κτήριο τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Πατρέων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπαρδάκης Βασίλειος Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Ελλάδας
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα , 2010
Πηγή:Πιλοτικές προμελέτες σεισμικής αποτίμησης και προτάσεις ενίσχυσης
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Σεισμική Καταπόνηση
Αντισεισμική Ενίσχυση
Σεισμική Επικινδυνότητα
Αντισεισμική Μηχανική
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: M 794