Παραπομπή APA

Γιαννακού Αθηνά. (2011). "Χαλαροί" δημόσιοι χώροι: Από τον πολεοδομικό σχεδιασμό στην πραγματικότητα του δημόσιου χώρου στην ελληνική πόλη.

Παραπομπή Chicago Style

Γιαννακού Αθηνά. "Χαλαροί" δημόσιοι χώροι: Από τον πολεοδομικό σχεδιασμό στην πραγματικότητα του δημόσιου χώρου στην ελληνική πόλη. 2011.

Παραπομπή MLA

Γιαννακού Αθηνά. "Χαλαροί" δημόσιοι χώροι: Από τον πολεοδομικό σχεδιασμό στην πραγματικότητα του δημόσιου χώρου στην ελληνική πόλη. 2011.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.