Ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των κατασκευών (2011 : Αγρίνιο) Ενημερωτική εσπερίδα

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των κατασκευών Ενημερωτική εσπερίδα, ΤΕΕ - Τμ. Αιτωλοακαρνανίας
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αγρίνιο , 2011
Πηγή:Ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των κατασκευών (2011 : Αγρίνιο) / / ΤΕΕ - Τμ. Αιτωλοακαρνανίας
Λέξη-Κλειδί:Ανθεκτικότητα
Κατασκευές Δομικών Έργων
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Αντισεισμική Μηχανική
Βλάβες
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-Αιτωλοακαρνανίας - Βιβλιοθήκη Αγρινίου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 327