Ανθεκτικότητα κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα - Αίτια φθοράς & πρόβλεψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαδάκης Ευάγγελος Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των κατασκευών Ενημερωτική εσπερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Πηγή:Ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των κατασκευών (2011 : Αγρίνιο) / / ΤΕΕ - Τμ. Αιτωλοακαρνανίας
Λέξη-Κλειδί:Ανθεκτικότητα
Κατασκευές Δομικών Έργων
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Δομική Μηχανική
Αντισεισμική Μηχανική
Βλάβες
Κτίρια
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-Αιτωλοακαρνανίας - Βιβλιοθήκη Αγρινίου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 327