Παραπομπή APA

Παχίδης Χρήστος. (2011). Αποτίμηση προσωπικής έκθεσης σε αέριους ρύπους κατά τη χρήση πολλαπλών μέσων μεταφοράς στο μητροπολιτικό κέντρο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη.

Παραπομπή Chicago Style

Παχίδης Χρήστος. Αποτίμηση προσωπικής έκθεσης σε αέριους ρύπους κατά τη χρήση πολλαπλών μέσων μεταφοράς στο μητροπολιτικό κέντρο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 2011.

Παραπομπή MLA

Παχίδης Χρήστος. Αποτίμηση προσωπικής έκθεσης σε αέριους ρύπους κατά τη χρήση πολλαπλών μέσων μεταφοράς στο μητροπολιτικό κέντρο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 2011.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.