Ημέρες έρευνας και τεχνολογίας (2006 : Αθήνα) Εκθεση (Αίθουσα Αττικό Μετρό, Πλατεία Συντάγματος)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ημέρες έρευνας και τεχνολογίας Εκθεση Πρακτικά, ΤΕΕ - Δ/νση Επιστημονικής & Αναπτυξιακής Δραστηριότητας, ΕΜΠ, Ελληνική Πλατφόρμα Ερευνας & Τεχνολογίας για την Κατασκευή
Κατηγορία Υλικού: Έκθεση-Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2006
Λέξη-Κλειδί:Ερευνα
Τεχνολογία
Αειφόρος Κατασκευή
Τεχνολογικά Πάρκα
Τεχνολογική Ανάπτυξη
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας στο Διαδίκτυο
Αλφαβητικός πίνακας εκθετών
Θεματικός πίνακας εκθετών

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2577
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη