Μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτηρίων - Τεχνικές οδηγίες (ΤΟΤΕΕ)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γαγλία Αθηνά Γ., Μαντάς Δημήτριος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Εφαρμογή ΚΕΝΑΚ " Ενεργειακή επιθεώρηση & πιστοποίηση κτιρίων " Σεμινάριο εκπαίδευσης ενεργειακών επιθεωρητών
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Εφαρμογή ΚΕΝΑΚ "Ενεργειακή επιθεώρηση & πιστοποίηση κτιρίων" (2010 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:ΚΕΝΑΚ
Κτίρια
Διαχείριση Ενέργειας
Ενεργειακή Απόδοση
Τεχνικές Οδηγίες
Ενεργειακοί Επιθεωρητές
Γενική θεματική ενότητα:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ