Μελέτη και κατασκευή κυκλώματος οδήγησης κινητήρα τύπου DC Brushless χρησιμοποιώντας στοιχεία FPGA ή βιομηχανικό μικροελεγκτή

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αντωνάκου Αλεξάνδρα
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΗΜ. & Τεχνολογίας Υπολογιστών - Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητικής Μετατροπής Ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα , 2010
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: 621.46 Α