Πολιτική τοπίου : Υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και σχεδιασμός.

Το αντικείμενο της διατριβής διαπραγματεύεται τη διερεύνηση της υφιστάμενης κοινοτικής, διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας που αφορά την προστασία του τοπίου, τον τρόπο που εφαρμόζεται το δίκαιο αυτό στην Ελλάδα (μέσω των διαθέσιμων νομικών κειμένων και θεσμικών εργαλείων προστασίας, σχεδιασμού και διαχείρισης), τον τρόπο που η επιστήμη της αρχιτεκτονικής τοπίο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κουρούδη Αικατερίνη
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Μεταπτυχιακή Διατριβή
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2011
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 712 ΚΟΥ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη