Διερεύνηση της ρύπανσης των υδάτινων σωμάτων από τις αστικές απορροές ομβρίων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γιαννόπουλος Σ., Γριβάκη Γεωργία, Γιαννοπούλου Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο οδοποιίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο οδοποιίας (3ο: 2012 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Αστικές Περιοχές
Ομβρια Υδατα
Αποχέτευση Ομβρίων
Υδατικοί Αποδέκτες
Ρύπανση Υδάτων
Ευρωπαϊκές Οδηγίες
Περιβαλλοντική Διαχείριση
Γενική θεματική ενότητα:ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2571

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1510